Струма

Струма

Река Струма извира на 2246 м н.в., на 250 м южно от връх Черни връх (2290 м) във Витоша. Първите около 20 км реката протича в дълбока и сравнително добре залесена долина, в началото на юг-югозапад, след село Чуйпетлово — на запад, а след село Боснек — на северозапад. След като изтече от язовир "Студена" Струма завива на север и след село Студена навлиза в Пернишката котловина (750-800 м). Преминава през центъра на град Перник и завива на запад. В западната част на града Струма преминава през първия от 8-те пролома по течението — Кракра (дължина 500 м). При град Батановци завива на юг и навлиза в късия, 2,5 км, Чардакски пролом между планинитеГоло бърдо на югоизток и Черна гора на северозапад.

След излизането си от пролома Струма навлиза в Радомирската котловина (600-650 м), като пресича северозападната ѝ част. Северно селоБеланица реката прави голяма, изпъкнала на юг дъга, завива на север и навлиза в язовир "Пчелина". След изтичането си от язовира реката се насочва на югозапад, минава през град Земен и след града навлиза в красивия и величествен Земенски пролом (дължина около 20 км), разделящ Конявска планина на изток от Земенска планина на запад.

При село Раждавица Струма излиза от пролома, навлиза в Кюстендилската котловина (460-570 м) и се насочва на югоизток. В този участък коритото ѝ е оградено с водозащитни диги. След устието на десния си приток река Елешница Струма напуска Кюстендилското поле и навлиза в поредния (4-ти) пролом — Скрински пролом (дължина 28 км). При град Бобошево реката излиза от пролома и навлиза в южната част на Дупнишката котловина. След устието на река Джерман (ляв приток) Струма завива на юг и до напускането на пределите на България запазва тази си посока, като по течението ѝ периодично се редуват долинни разширения (котловини) и проломи между планините от Осоговско-Беласишката група на запад и планините РилаПирин и Славянка на изток.

Средно течение[редактиране | edit source]

След устието на Рилска река Струма напуска Дупнишката котловина и след 3 км при село Бело поле навлиза в Благоевградската котловина. Южно от Благоевград следва поредния (5-ти) Орановски пролом, след това малката Симитлийска котловина и забележителнотоКресненско дефиле (Кресненски пролом, дължина 25 км). При град Кресна Струма излиза от дефилето и навлиза в обширното Санданско-Петричко поле, където течението ѝ се успокоява, долината и коритото ѝ широки, а дъното ѝ песъчливо. В този си спокоен участък на отделни места реката се разделя на ръкави и образува временни пясъчни острови.

Долно течение, устие[редактиране | edit source]

След като приеме отляво последният си български приток река Пиринска Бистрица Струма напуска пределите на България и навлиза в Гърция в предпоследния по течението си пролом — Рупелски пролом (между планината Беласица на запад и Сенгелска планина на изток. След 10 км бурно течение през пролома реката излиза от него, завива на запад и навлиза в обширното и равно Сярско поле (Сереско поле), където вляво от нея са отделени изкуствено 2 големи напоителни канала — Белица и Западен канал, които от своя страна — на множество по-малки за напояване на земеделските земи в Сярското поле. След като премине през Бутковското езеро (Керкини), разположено в северозападната част на Сярското поле Струма завива на югоизток. В най-южната част на Сярското поле реката завива на юг, преминава през последния си (8-ми) пролом между Богданска планина на запад и планинатаКушница на изток и се влива в Струмския залив (Стримоникос) на Бяло (Егейско море), на 700 м югоизточно от гръцкото село Неа Кердилия.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.